X

مقالات زیبایی | Beauty Articles

مقالات زیبایی، پوست و مو
سرعت رشد مو و بلندی مو
ForVend

سرعت رشد مو و بلندی مو

مراحل رشد مو شامل سه مرحله 1- آناژن 2- کاتاژن 3- تلوژن است.

سرعت رشد موها و بلند شدن موها خصوصیاتی است که ژنتیکی بوده و این خصوصیات ژنتیکی در بین افراد مختلف و بین آقایان و خانم ها متفاوت می باشد. به طور طبیعی در هر فرد روزانه بین 50 إلی 100 تار مو می ریزد که این ریزش مو کاملاً طبیعی است و در همه افراد باید اتفاق بیافتد.

مراحل رشد مو شامل سه مرحله:

  1. آناژن
  2. کاتاژن
  3. تلوژن است.

مدت زمان مرحله آناژن در بیشتر افراد بین 2 إلی 7 سال طول می کشد. طول مدت این مرحله، تعیین کننده بلندی موی هر فرد تا زمان ریزش آن است. اگر افراد در این مرحله رشد موهایشان کوتاه باشد موهای کوتاه خواهند داشت ولی اگر موها در این مرحله دارای رشد طولانی باشند فرد موهای بسیار بلند خواهد داشت.

به طور متوسط در کف سر هر فرد 80 إلی 90 درصد موها در مرحله آناژن قرار دارند. تقریباً 10 إلی 20 درصد موها در مرحله تلوژن و حدود 2 درصد موها نیز در مرحله کاتاژن قرار دارند. با بالارفتن سن، طول مدت مرحله آناژن کوتاه تر می شود و موها زودتر به مرحله ریزش می رسند بنابراین در سنین بالا افراد نمی توانند موهای بسیار بلند داشته باشند. حداکثر بلندی موی فرد در سنین بالا به اندازه ای است که موها تا شانه بلند شده باشد. چون وقتی بلندی مو تا شانه های فرد رشد کند در آن زمان فاز آناژن به پایان رسیده و وارد مرحله ریزش خواهد شد. و مو زمانی که در این حد بلند شود دیگر شروع به ریزش خواهد کرد و از آن حد بلندتر نخواهد شد.

به طور کلی هر موی طبیعی در هر ماه با سرعت 1/25 سانتی متر رشد می کند و بلند می شود. بنابراین در صورتی که مو کوتاه نشود بعد از یک سال موهای فرد 15 سانتی متر بلند می شود. در واقع 6 إلی 7 سال طول می کشد تا بلندی موها به کمر برسد.

Print
286 رتبه بندی این مطلب:
4.9

نوشتن یک نظر

This form collects your name, email, IP address and content so that we can keep track of the comments placed on the website. For more info check our Privacy Policy and Terms Of Use where you will get more info on where, how and why we store your data.
افزودن نظر